اخبار فروشگاه های ایران

مدیرعامل پروازی که رفاه را بعد از خصوصی سازی هم دچار بحران کرد/ گلزاده کرمانی چگونه سهام 140 میلیارد تومانی را با 70 میلیارد تومان واگذار کرد؟ +اسناد

دریافت حقوق نجومی از سوی گلزاده کرمانی تنها اقدام وی برای به قهقرا بردن این فروشگاه زنجیره ای نبود و نقش آفرینی مستقیم دستگاه‌های دولتی در

ادامه مطلب »