برگزاری سمینار

برگزاری سمینار

برگزاری سمینارهای تخصصی در حوزه خرده فروشی و حوزه های مرتبط به مشتریان این حوزه کمک خواهد نمود تا با جدیدترین فن آوری ها و دانش روز مدیریت فروشگاه آشنا گردند .