رویدادها

در این بخش به معرفی رویدادهای مختلف حوزه صنعت خرده فروشی می پردازیم . معرفی نمایشگاه های داخلی و خارجی ، سمینار ، همایش ، کنفرانس و جشنواره های داخلی و خارجی ، معرفی کارگاه ها و دوره های آموزشی ، معرفی وبینارها و رویداد های مرتبط دیگر نیز در این بخش انجام می گیرد .

دوره های آموزشی

رویدادهای خارجی

رویدادهای مرتبط

وبینار