معرفی کتاب

در این بخش کتاب های تخصصی در حوزه خرده فروشی و مدیریت فروشگاه معرفی می گردند

مدیریت فروش فروشگاهی

Retailing Management ( Levy / Weitz / Grewal )

انقلاب در دنیای خرده فروشی

انتشارات مبلغان- نویسنده: استفان نیمایر، آندره آ زوچی، مارکوکاتنا- مترجم : مجید نوریان

خرید شناسی

کتب بسیار خواندنی خرید شناسی (بازاریابی عصبی) – راست و دروغ رفتار مشتری ها در خرید

طراحی محیطهای تجاری

طراحی محیط‌های ‌‌تجاری بر اساس مفاهیم بازاریابی و معماری داخلی

بازاریابی فروشگاهی

به قلم دکتر محمود محمدیان، جواد حسینی و محمدعلی خراسانی

نقشه راه تحول دیجیتال

بازنگری کسب و کار در عصر دیجیتال به قلم دکتر مصطفی مرشدی

راهنمای مدیران در کانال توزیع

چگونگی راه اندازی و اداره ی کانال توزیع مویرگی

بزرگان صنعت خرده فروشی جهان

نویسنده: مایکل لوی، بارتون ویتس مترجم: غلامرضا عباسی، معصومه امیدی

طراحی داخلی فروشگاه

نویسنده: پیروز آشوری ، کسری طالبیان

قهرمان خرده فروشی

مسیر سریع برای موفقیت در خرده فروشی

باشگاه مشتریان

راهنمای راه اندازی و مدیریت فروشگاه

خدمات مشتری

راهنمای راه اندازی و مدیریت فروشگاه