نمایشگاه همکاران تجاری

برگزاری نمایشگاه های تخصصی همکاران تجاری که به مشتریان این حوزه کمک خواهد نمود تا با جدیدترین فن آوری ها و دستاوردهای شرکت های برترتولید کننده محصولات فروشگاهی ایران آشنا گردند .