همه چیز درباره ی فروشگاه

داستان تحول والمارت در پیوند فروشگاه سنتی با دیجیتال
داستان تحول والمارت در پیوند فروشگاه سنتی با دیجیتال
تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تعریف واژه خرده فروشی
تعریف واژه خرده فروشی
تیر ۲۲, ۱۳۹۸
همه چیز درباره ی فروشگاه

همه چیز درباره ی فروشگاه

زمان مطالعه: 16 دقیقه

« مکان فروشگاه به راهبردسازی مکانی که فروشگاه باید در آنجا قرار گیرد ، اشاره دارد .مکان فروشگاه شامل تحلیل حیطه ی خدمات ، تحلیل ناحیه ی حیطه ی خدمات و همچنین تحلیل مکان است ، به گونه ای که هم خرده فروش و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند ».

مزایای مکان فروشگاه مکان باعث افزایش تردد هم باعث فروش بیشتر می شود : عامل اصلی برای موفقیت یک فروشگاه میزان تردد است . اگر میزان تردد فروشگاه بیشتر باشد ، به طور کلی منجر به نرخ تبدیل ( بازدید کننده به خریدار ) بیشتر و افزایش فروش کلی فروشگاه خواهد شد . از این رو انتخاب یک مکان راهبردی بسیار مهم است و این کار باعث افزایش تردد در فروشگاه خواهد شد . یک مکان خوب می تواند در کل طول سال باعث تردد مشتریان شود : فروشگاه باید از نظر میزان تردد در یک سال مالی دارای ثبات باشد . مکان خوب باعث حصول اطمینان از این می شود که فروشگاه در کل سال ، و نه فقط در طی جشنواره ها و حراج ها ، تردد دارد .

یک مکان خوب همچنین می تواند فروشگاه را بر اساس ناحیه ای که در آن واقع شده است تقسیم بندی کند :

انتخاب مکان ، در بخش بندی موفق فروشگاه  نقش مهمی را ایفا می کند . در تحلیل های جمعیت شناختی بازار ، خصوصیات خریداران به ازای هر 30 کیلو متر تغییر می کند . از این رو مکان می تواند به شناسایی بخش بندی فروشگاه خرده فروشی کمک کند . در رابطه با انتخاب مکان فروشگاه گزینه های گوناگونی پیش روی خرده فروش است .

برخی از آنها عبارتند :

فروشگاه منفرد و مستقل ( EBO)؛ فروشگاه های نام های تجاری انحصاری

بخشی از یک ناحیه ی تجاری ( CBD) ؛ ناحیه ی تجاری مرکزی

بخشی از یک مر کز خرید ( فروشگاه های محلی ، مراکز اجتماعی ، مراکز خرید ، منطقه ای ، فروشگاه های دارای مناطق هم مرکز و غیره )

مراکز خرید ( محبوب ترین امکان برای خرده فروشان امروزی ، طبق اصول فنب ، یک مرکز خرید دارای ناحیه ای با وسعت 100000 فوت مربع ( حدود 9300 متر مربع ) فضای فروشگاهی است .

تحلیل مجاورت خرده فروشی به فروشگاه کمک می کند تا نوع مشتریان را در ناحیه ی به خصوصی درک کند و علاوه بر آن ناحیه ای را که فروشگاه باید در آن تاسیس شود ، شناسایی کند .

تحلیل حوزه ی جذب عبارت است از تحلیل ناحیه ای با فاصله ی 0 تا 2 کیلومتر از فروشگاه .

تحلیل ناحیه ی حوزه ی جذب عبارت است از بررسی ناحیه ای با فاصله ی 3 تا 5 کیلومتر از فروشگاه .

تحلیل محل عبارت است از تحلیل ناحیه ای با فاصله ی بیش از 5 کیلومتر از فروشگاه .

تحلیل حوزه ی جذب

تحلیل حوزه ی جذب عبارت است از تحلیل ناحیه ای با فاصله ی 0 تا 2 کیلومتر از فروشگاه . این امر به تحلیل افرادی کمک می کند که براساس موقعیت فروشگاه ، مشتریان آینده ی آن خواهند بود . این امر به تعیین تعداد افرادی کمک می کند که احتمالاًبه این فروشگاه پا خواهند گذاشت . همچنین تحلیل مزبور شامل مشخصات جمعیت شناسی مشتریان است ، اما بر خلاف تحلیل ناحیه ی حوزه ی جذب ، چندان وارد جزییات نمی شود .

تحلیل ناحیه ی حوزه ی جذب

ناحیه ی حوزه ی جذب عبارت است از محلی در اطراف فروشگاه ، رقبای فعلی ، قدرت و ضعف آنها ، تعداد کل افراد و

 طبقه بندی آنها طبق جمعیت شناسی و در نتیجه تخصص فضا برای هر رده در فروشگاه .

ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان هر محل متفاوت است و این امر هنگام ایجاد طرح دسته بندی ، اهمیتی حیاتی دارد . بهترین نمونه ی آن ، طبقه بندی نوشیدنی های سالم در هند است که به دودسته ی قهوهای و سفید تقسیم بندی می شوند .

همچنین کشور هند به دو بازارسفید و قهوهای تقسیم می شود شمال این کشور به عنوان بازار قهوهای و جنوب آن به عنوان بازار سفید در نظر گرفته می شود .

چای عمدتاً به دو دسته ی « گرد » و « برگ » تقسیم بندی می شود . جنوب هند ، معمولاًبازار گرد و شمال آن بازار برگ است . بنابراین در هنگام ایجاد طرح بندی باید این قبیل جزیئات در نظر گرفته شوند .

ویژگی های جمعیت

ویژگی های جمعیت هنگام ارزیابی ناحیه ی جذب ، اهمیت بسیار بیشتری دارد . در تحلیل بازار بزرگ تر ، درک خصوصیاتی مانند مشخصات جمعیتی و روندهای تراکم و رشد در ناحیه ی هدف ، اهمیت بسزایی دارد . متغییرهای مانند جنسیت ، شغل ، سواد ، سن ، اندازه ی خانواده و تفکیک قومیتی نیز مهم هستند .

تحلیل محل

تحقیقات دقیق محل برای فروشگاه ها و مراکز خرید جدید اهمیت بسیار زیادی برای بخش خرده فروشی رقابتی امروزی دارد . رقابت شدید است و به صورت فزاینده ای از مرزهای معین می گذرد . تغییرات بزرگ اجتماعی در حال رخ دادن است و شمار روز افزونی از خرده فروشان در حال پیگیری خطر پذیری های فزونی یافته ی گسترش بین المللی هستند . بدون شک ،

سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی و پایگاه های داده ای بهبود یافته مانند آنهایی که برای مکان یابی دارایی های توسعه ای استفاده شده اند .تحلیل محل خرده فروشی را آسانتر ساخته اند . البته در جنبه های دیگر ، کار در حال دشوارتر شدن است .

بازار ها بر مبنای در آمد ، سن ،قومیت ، سبک زندگی یا اولویت های هزینه به صورت فزاینده در حال قطعه قطعه شدن هستند  خرده فروشان دیگر به سادگی نمی توانند سقف خانه را بشمارند ؛ بلکه به جای آن باید به دقت ارزیابی کنند که آیا تعداد افراد کافی با ویژگی های درست جمعیت شناسی یا سبک زندگی در ناحیه ی محلی وجود دارد یا خیر .

قالب فروشگاه

قالب های فروشگاهی با استفاده از پلانوگرام ها طراحی می شوند . پلانوگرام مسیری را برای انباشته کردن کالای تجاری فراهم می کند . برخی از شاخص های مهم پلانوگرام عبارتند :

نوع بازارپردازی

تماس چشمی

ارتفاع مشتری

جایابی محصول ( تمرکز کالای تجاری )

همچنین قالب های فروشگاهی عناصر طراحی فروشگاه را در نظر می گیرند . طراحی فروشگاه شامل موارد زیر است :

طراحی داخلی

طراحی خارجی

برنامه ریزی فضایی

فضای فروشگاه

تعریف قالب فروشگاه

قالب فروشگاهی را می توان این گونه تعریف کرد : « قالب فروشگاهی عبارتند از فرایند برنامه ریزی ، انتخاب و راه اندازی نوع فروشگاه بر مبنای عوامل مختلفی مانند بازار هدف ، نوع کالای تجاری ، راهبردهای قیمت گذاری و جایگاه یابی ».

 

 بنابراین ، قالب فروشگاه به برنامه ریزی ، انتخاب و اجرای راهبردهای مورد نیاز فروشگاه بستگی خواهد داشت . این امر بر مبنای نوع ترکیب بازاریابی یعنی قیمت ، محل ، محصول و تبلیغات و همچنین بخش بندی ، هدف گیری و جایگاه یابی فروشگاه استوار است .

بسته به راهبرد های خرده فروشی ، خرده فروش در مورد نوع کالای تجاری نگهداری شده در فروشگاه تصمیم خواهد گرفت .

فروشگاه های مواد غذایی

سوپر مارکت ها

سوپر مارکت ها ، فروشگاهی شعبه ای و خود یاور است که گستره ی وسیعی از اجناس غذایی و خانگی را ارائه می دهد . برای نمونه می توان بازار غذا را نام برد . اندازه ی آن از بقالی سنتی بزرگ تر است و نسبت به آن انتخاب وسیع تری هم دارد

اما اندازه ی آن از فروشگاه بسیار بزرگ کوچک تر است . فروشگاه های بزرگ نوعاً گوشت ، کالا ، لبنیات و غذاهای پخته شده می فروشند و در آنها ، قسمت ها و قفسه هایی برای اجناس بسته بندی شده و کنسرو شده وجود دارد .

همچنین این فروشگاه ها دارای اقلام متنوع غیر غذایی مانند تمیز کننده ها ی خانگی ، محصولات دارویی ، مواد غذایی حیوانات خانگی هستند . علاوه بر این بیشتر فروشگاه ها ، گستره ی دیگری از کالاهای خانگی را می فروشند که به صورت منظم مصرف می شوند ؛ مانند الکل ( در جایی که مجاز باشد ) ، تمیز کننده های خانگی ، داررو ولباس ، همچنین برخی از آنها ، گستره ی وسیع تری از کالاهای غیر غذایی را می فروشند . تعداد کل  SKU بین 20 تا 40 هزار عددمتغییر است . خدمت ارائه شده به مشتریان در حد متوسط است . انداره ی فروشگاه عموماًدر دامنه ی 20 تا 30 هزار فوت مربع تغییر می کند . مواد غذایی حدود 70 تا 80 درصد دسته بندی کلی را تشکیل می دهند .

هایپر مارکت ها

هایپر مارکت ها یا فروشگاه های چند بخشی ، فروشگاه بسیار بزرگ است که از ترکیب سوپر مارکت و فروشگاه های بزرگ حاصل می شود . برای مثال می توان به هایپر سیتی اشاره کرد . نتیجه ی این ترکیب تاسیسات خرده فروشی بسیار بزرگی است که گستره ی وسیعی از کالاها از جمله خط کاملی از خواربار و کالای تجاری عمومی را در زیر یک سقف عرضه می کند . هایپر مارکت ها اگر به درستی طراحی ،ساخته و اجرا شوند ، می توانند نیازهای عادی و هفتگی مشتری را فقط در یک سفر تامین کنند . هایپر مارکت ها مانند سایر فروشگاه های بزرگ نوعاً دارای الگوی کسب و کار ی هستند که بر فروشگاه های با حجم زیاد و سود پایین متمرکز می شود . تعداد کل  SKU بین 10 تا 150 هزار تا متغییر است . خدمتی که مشتری دریافت می کند ، محدود است . اندازه ی فروشگاه عموماً در دامنه ی 150 تا 200 هزار فوت مربع تغییر می کند . سر انجام مواد غذایی حدود 80 تا 90 در صد دسته بندی کلی خرده فروشی را تشکیل می دهد .

کانون های انبار کالا

کانون یا باشگاه انبار کالا ، فروشگاه خرده فروشی است که معمولاً گستره ی وسیعی از کالاها را در ازای پرداخت حق عضویت سالانه در اختیار مشتریان قرار می دهد . کانون ها به علت قالب بدون پیرایه ی فروشگاه می توانند قیمت ها را پایین نگه دارند . علاوه بر این مشتریان باید مقادیر زیاد و عمده ای را از کالاهای فروشگاه خریداری کنند که این امر ، کانون ها را برای دلالان و مالکان کسب و کار کوچک ،بسیار جذاب می سازد . مفهوم آن با بسیاری از سوپر مارکت های مشارکتی مشتری در اروپا شباهت دارد . البته آنها از فروشگاه های بزرگتری استفاده می کنند و مالکیت تعاونی ندارند . تعداد کل   SKU بین 20 تا 30 هزار عدد متغییر است . علاوه بر این ، خدمتی که مشتری دریافت می کند ، محدود است . اندازه ی فروشگاه عموماً در دامنه ی 100 تا 150 هزار فوت مربع تغییر می کند و مواد غذایی حدود 60 تا 65 درصد دسته بندی کلی را تشکیل می دهند .

فروشگاه های راحتی

فروشگاه راحتی ، تنوع و دسته بندی محدودی از کالاها را در محلی مناسب و با وارسی سریع فراهم می کند . فروشگاه های راحتی مشتریان را قادر می سازند به سرعت و بدون جستجو ی کامل فروشگاه با ایستادن در صف های طولانی خرید کنند . بیش از نیمی از اقلام را می توان در عرض 30 دقیقه خریداری کرد . فروشگاه های راحتی به علت اندازه ی کوچک و فروش بالا نوعاً هر روز دریافتی دارند .

آنها عموماً تنوع و دسته بندی محدودی دارند و بهای بیشتری را نسبت به سوپر مارکت ها وضع می کنند . تعداد کل   SKU بین 2000 تا 3000 عدد متغییر است . خدمتی که مشتری دریافت می کند ، محدود است . اندازه ی فروشگاه عموماً در دامنه ی 2 تا 3 هزار فوت مربع تغغر می کند و مواد غذایی حدود 90 درصد دسته بندی کلی را تشکیل می دهند .

کالاهای تجاری عمومی

فروشگاه های بزرگ

فروشگاه بزرگ ، موسسه ای است که در فروش گستره ی وسیعی از کالاها تخصص دارد و خط کالای عمده ی منفرد ندارد . بازار بزرگ نمونه ای از آن است . فروشگاه های بزرگ معمولاً کالاهایی از قبیل لباس ، اثاثیه ، لوازم خانگی و الکترونیکی را

 می فروشند . همچنین آنها خط های دیگری از کالاهایی مانند رنگ ، سخت افزار ، لوازم آرایشی ، مواد آرایشی ، تجهیزات عکاسی ، جواهری ، اسباب بازی و کالاهای ورزشی را می فروشند . فروشگاه های بزرگ عموماً دارای محیط های مرکزی وارسی مشتری  عموماً دربخش جلویی فروشگاه هستند . آنها معمولاً بخشی از زنجیره ی خرده فروشی فروشگاه های متعددی هستند که در سطح یک کشور یا در چندین کشور قرار دارند . در فروشگاه بزرگ ، گستره ی وسیعی از کالاها در معرض نمایش قرار می گیرد و طبقه بندی بین عمیق و متوسط ، متغییر است . خدمتی که مشتری می تواند دریافت کند ، متوسط و بالاست و قیمت ها نیز در حد متوسطی قرار دارد . اندازه ی فروشگاه ها بین 75 هزار تا 200 هزار فوت مربع تغییر می کند . تعداد کل SKU ، حدود یک میلیون است .

فروشگاه های تخصصی

فروشگاه تخصصی ، فروشگاه هایی هستند که در گستره ی خاصی ار کالا ها واقلام مرتبط تخصصی دارند . بیشتر فروشگاه ها دارای عرض و عمق وسیعی از موجودی کالاهایی هستند که در آنها تخصص دارند و سطوح بالایی از خدمت و تخصص را عرضه می کنند . سیاست قیمت گذاری آنها عموماً متوسط تا بالاست . این امر به عواملی مانند نوع انحصاری بودن کالا و مالکیت بستگی دارد . یعنی این که آیا این فروشگاه ها در تملک یک مالک است یا فروشگاه به صورت زنجیره ای اداره می شود و دارای مزیت خرید حجیم و سیستم انبارداری متمرکز است . آنها با فروشگاه های بزرگ و سوپر مارکت ها که گستره ی وسیعی از کالاها   را عرضه می کنند ، تفاوت دارند . چون فروشگاه تخصصی بر بخش های خاصی از بازار تمرکز دارند ، و دربرابرذائقه ها و

 اولویت های مشتریان ، آسیب پذیر هستند . در فروشگاه تخصصی گستره ی کالا ، کوچک ودسته بندی کالا ، عمیق است . سطوح خدمت در فروشگاه ، بالا و قیمت ها نیز متوسط است . اندازه ی این فروشگاه بین 4 تا 10 هزار فوت مربع تغییر می کند . تعداد کل  SKU ها حدود 30 هزار است .

متخصصان دسته

متخصصان دسته که به  « قاتلان دسته » نیز معروف هستند ، در گستره ی خاصی از کالا ها مانند سخت افزار ، کتاب یا لوازم الکترونیکی تخصص دارند . آنها دارای مزیت رقابتی پایدار مشخصی هستند. به گونه ای که برای شرکت های رقیب تقریباً غیر ممکن است تا به صورت سود آور در این صنعت فعالیت کنند . وجود قاتل دسته تقریباً تمام نهادهای دیگر بازار را حذف می کند . ظهور این قبیل فروشگاه ها ، بسیاری از فروشگاه های بزرگ را نابود می کند . در فروشگاه تخصصی دسته ، گستره ی کالاها کوچک و طبقه بندی بسیار عمیق است . سطح خدمت مشتری در این فروشگاه ها ، متوسط و قیمت ها پایین است . اندازه ی این فروشگاه ها بین 20 هزار تا یک میلیون فوت مربع تغییر می کند . تعداد کل SKU حدود 20 هزار عدد است .

چیدمان فروشگاه

یکی از عناصر اساسی طراحی داخلی فروشگاه است . چیدمان ایده آل فروشگاه باید بین کالاهای ارائه شده / نمایش داده شده و

 سود آوری فروشگاه تعادل بر قرار کند .

چیدمان های فروشگاه به فرایند برنامه ریزی برای راه اندازی فروشگاه کمک می کند . هدف اصلی چیدمان فروشگاه ، کمک به حرکت و جریان مشتری است تا بتوانند سراسر فروشگاه را از نظر بگذارانند . نواحی داخلی فروشگاه به عنوان نواحی فروش اصلی  نواحی کالای انگیزشی ، نواحی مقصد ،نواحی کالای فصلی یا خاص نشانه گذاری می شوند .

ورودی فروشگاه به عنوان « ناحیه ی کاهش فشار » نامیده می شود . خرده فروشان از این ناحیه برای فروش کالای بسیار تخفیف یافته یا طرح نمایش قدرت ( راه اندازی محصول جدید ) استفاده می کنند یا به سادگی کالاهایی مانند گل را می فروشند . هنگامی که مشتری از ناحیه ی کاهش فشار حرکت می کند ، عمدتاً به سمت راست حرکت می کند . خرده فروشان زیرک ، ماشین های

 شمارش گر پول را درسمت چپ قرار می دهند و کالاهای با انگیزش بالا را در نزدیک این ماشین ها جا گذاری می کنند ؛ زیرا در این قسمت ، خرده فروش بیشترین جذب مخاطب را دارد . نواحی مقصد ، معمولاً دارای نام های تجاری با قدرت یاد آوری بالا هستند .

چیدمان فروشگاهی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :

چیدمان شبکه

چیدمان مسیر مستقیم

چیدمان آزاد

چیدمان ستون فقرات

و آخرین چیدمان ، چیدمان ترکیبی ( هیبریدی ) است که از ترکیب دو یا چند چیدمان استفاده می کند . برای مثال هایپر مارکت با هم ترکیب می شوند و سوپر سنتر را ایجاد می کنند . سوپر سنترها ، قالب های فروشگاهی محبوب مورد استفاده ی وال مارت هستند که در آن ، چیدمان فروشگاه ، ماهیت ترکیبی دارد .

تعریف چیدمان فروشگاه

« چیدمان فروشگاه عبارت است از راهبرد برنامه ریزی فضایی ، طراحی ، پلانوگرام ها ، شیوه های ارائه ی کالا ، مسیرهای تردد و راحتی مشتری ، به گونه ای که بتوانند به ارزش بیفزایند و میزان فروش فروشگاه را افزلیش دهند . »

از این تعریف می توان دریافت که چیدمان فروشگاه مستلزم برنامه ریزی صحیح فضا و طراحی و ارائه ی کالاست تا تجربه ی خرید راحتی را برای مشتریان فراهم کند و میزان فروش فروشگاه افزایش یابد .

انواع چیدمان

هنگامی که در مورد موقعیت فروشگاه تصمیم گیری شود ، مساله ی بعدی چگونگی بهره برداری از فضای موجود در فروشگاه به شکل بهینه است . یکی از روش های تشویق مشتریان برای جستجو در فروشگاه ، ارائه ی چیدمانی به آنهاست که الگوی رفت و آمد خاصی را تسهیل می کند .

این امر وابسته به آن است که مشتریان از قسمت های رد شوند که در آنجا کالاهای انگیزشی نگهداری می شوند و به تدریج آنها به سمت کالاهای گران تر حرکت داده شوند . خرده فروشان عمدتاً از 4 نوع چیدمان طراحی استفاده می کنند :

ستون فقرات ، شبکه ای ، مسیر مسابقه و چیدمان آزاد .هر یک از این ها مزایا و معایب خودشان را دارند .

چیدمان شبکه ای :

چیدمان شبکه ای دارای راهروهای موازی با کالاها و قفسه هایی در دو طرف راهرو است . ماشین های صندوق در ورودی یا خروجی فروشگاه قرار دارند .

چیدمان شبکه ای ، طراحی هیجان انکیز دیداری فراهم نمی کند ، اما برای گردش های خرید مناسب است . در این نوع خرید لازم است مشتریان در سراسر فروشگاه حرکت کرده و به آسانی کالاهایی را که می خواهند ، پیدا کنند . برای نمونه ،هنگامی که مشتریان خرید هفتگی خود را انجام می دهند می توانند از راهروهای خاصی شوند و کالاهای مورد نظر خود را هر هفته به آسانی انتخاب کنند . از آنجایی که آنها می دانند هر چیزی کجا قرار دارد ، می توانند زمان صرف شده برای کاری را که خیلی ها همیشه از آن لذت نمی برند ، به حداقل برسانند . بنابراین بیشتر سوپر مارکت ها از چیدمان شبکه ای استفاده می کنند .

علاوه بر این چیدمان شبکه ای ، به صرفه تر است . در مقایسه با سایر چیدمان ها ، اتلاف فضا در چیدمان شبکه ای اندک است ، زیرا راهرو ها عرض یکسانی دارند و طراحی آنها برای جای دادن خریداران و سبد های آنها کافی است . استفاده از قفسه برای کالا این امکان را می دهد تا درمقایسه با سایر چیدمان ها ، کالاهای بیشتری در طبقه ی فروش قرار گیرند . نکته ی آخر این که چون چفت و بست ها معمولاً استاندارد هستند ، هزینه ی لوازم نصب کردنی نیز پایین است .

مشکل چیدمان شبکه ای آن است که مشتریان نوعاً در معرض تمامی کالاهای داخل فروشگاه قرار نمی گیرند . این محدودیت در فروشگاه های کوچک مساله ی چندانی محسوب نمی شود ، زیرا بیشتر مشتریان قبل از ورود به فروشگاه ، از کالاهایی که

 می خواهند بخرند ، به خوبی اطلاع دارند . اما سایر خرده فروشان مانند فروشگاه های بزرگ از چیدمانی استفاده می کنند که مشتریان را به داخل فروشگاه ها بکشاند و آنها را تشویق به جستجو برای کالاهای جدید و جالب موجود در فروشگاه بکند . 

چیدمان مسیر مسابقه :

این چیدمان فروشگاهی که به « حلقه » نیز معروف است ، راهرویی اصلی را فراهم می کند که در گرداگرد فروشگاه حلقه می زند و رفت و آمد مشتریان را در اطراف قسمت های مختلف فروشگاه ، هدایت می کند . ایستگاه های صندوق فروشگاهی  نوعاً در هر بخش مرزی مسیر مسابقه قرار دارند .

چیدمان مسیر مسابقه دیدن کالاهای موجود در بخش های مختلف را برای مشتریان تسهیل کرده و خرید انگیزشی را تشویق می کند . هنگامی که مشتریان در مسیر مسابقه حرکت می کنند ، چشم آنها وادار می شود تا قفسه ها را از زوایای مختلف مشاهده کند ، نه اینکه مثل چیدمان شبکه ای ، یک راهرو را از بالا به پایین بنگرند .

فروشگاه هایی با ورودی های چند گانه تمایل دارند تا با کشاندن مشتریان در سراسر فروشگاه در یک سری از حلقه های اصلی و فرعی ، تمامی بخش ها رادر راهروی اصلی قرار دهند . برای جلب مشتری به بخش های مختلف ، برخی از محبوب ترین بخش ها را در عقب فروشگاه جایابی می کنند .

اقلام جدید در راهروها نشان داده می شوند تا مشتریان را به درون بخش ها و گرداگرد حلقه بکشانند . برای هدایت مشتریان در فروشگاه لازم است راهرو ها با تغییر در سطح ، رنگ کف یا طرح کفپوش به این هدف دست یابند .

چیدمان آزاد :

این چیدمان که به چیدمان بوتیک نیز معروف است ، لوازم نصب و راهرو ها را به صورت نامتقارنی مرتب می کند . این چیدمان ، محیطی صمیمی و آرامش بخش را فراهم می کند که خرید و جستجو را راحت می سازد . این چیدمان نوعاًدر فروشگاه های کوچک تخصصی یا در بخش هایی از فروشگاه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد .

البته ایجاد این محیط خرید خوشایند ، کاری پر هزینه است . چون این چیدمان ، الگوی رفت و آمد خوب تعریف شده ای ندارد و مشتریان طبیعتاً به گرداگرد فروشگاه کشیده نمی شوند . بنابراین فروشگاه شخصی برای ارائه ی راهنمایی اهمیت بیشتری می یابد . علاوه بر این ، چیدمان مزبور برای ایجاد محیط وسیع تر ، بخشی از فضای ذخیره و نمایش را فدا می کند . برای نمونه می توان به دبنهامز اشاره کرد .

چیدمان ستون فقرات :

این چیدمان نوعی از چیدمان فروشگاهی است که در آن ، یک راهروی اصلی از جلو تا عقب فروشگاه امتداد می یابد و مشتریان را دو جهت انتقال می دهد . برای مثال می توان به استپلز اشاره کرد . بخش های اجناس واقع در دو طرف این ستون فقرات از الگوی جریان آزاد یا شبکه ای برای ایجاد انشعاب به سمت دیوارهای عقبی راهرو استفاده می کند .

برنامه ریزی فضایی می تواند به صورت موثری تعداد SKU را افزایش دهد و تنوع و انتخاب بیشتری را برای مشتری فراهم کند . چیدمان فروشگاه به نمایش موثر اجناس کمک می کند و در نتیجه شانس تکرار خرید و نیز القای انگیزه ی خرید در میان مشتریان را افزایش می دهد . چیدمان راهبردی فروشگاه می تواند سبب حرکت انتقالی در فروشگاه شود و در نتیجه خستگی خرید را کاهش دهد و به خرید درمانی منجر شود .

قواعدی برای چیدمان فروشگاهی :

چیدمان باید برای خرید ، مناسب باشد .

کالاها باید به خوبی ارائه شوند .

انتخاب کالا باید محدود باشد .

محیط باید آموزشی باشد .

محیط باید جذاب باشد . برای مثال دارای سرگرمی هایی در طراحی باشد .

از نور عالی استفاده کند .

اطمینان حاصل کند که کالا ها ، فضای کافی دارند .

علامت های خروج برای سهولت دید در بهترین جاها قرار داده شوند .

علائم باید معماری فروشگاه را تکمیل کنند و مهم تر از همه باید قابل خواندن باشند .

فروشگاه همیشه باید تمیز و عاری از هرگونه کثیفی و به هم ریختگی باشد .

صندوق / وارسی نباید در سمت راست ورودی اصلی سالن فروش قرار داده شود .

محل خروج باید ناحیه ی بعد از صندوق / وارسی و قبل از درب های خروجی فروشگاه باشد .

آینده ی چیدمان های فروشگاهی

آینده ی چیدمان خرده فروشی به گونه ای برنامه ریزی خواهد شد که دو چیدمان در یک چیدمان ترکیب می شوند ، زیرا خرده فروشان در حال افزایش اجناس خود هستند و گاهی اوقات ، قواعد بازی را تغییر می دهند . سوپر سنتر وال مارت ، ترکیبی از

 هایپر مارکت و سوپر مارکت با چندین ویژگی فروشگاه های بزرگ است . این قالب های عصر جدید « چیدمان ترکیبی » نامیده

 می شوند .

آنها ترکیبی از دو یا چند چیدمان از چهار نوع مختلف چیدمان هستند . مدیر ممکن است اجناس مشابه را گروه بندی کند و مشتریان را قادر سازد تا اقلام مورد نظر را به اسانی بیابند . این چیدمان به عنوان « چیدمان فرایندی » شناخته می شود . در عین حال ، چیدمان ممکن است مشتریان را در مسیرهای از پیش تعیین شده هدایت کند ، که به آن « چیدمان کالا » گفته می شود . هدف ، بیشینه کردن رویارویی مشتریان با گستره ی کاملی از کالاهاو در نتیجه افزایش فروش است .

نتیجه گیری

موفقیت در خرده فروشی ، ترکیبی راهبردی از « محل ، نوع قالب و ماهیت طراحی چیدمان » است .

خرده فروشان ، قالب ها و چیدمان ها را بسته به نوع مشتریان ، ماهیت اجناس و ناحیه ی کسب و کار طراحی می کنند . هدف اصلی خرده فروش موفق ، کشاندن افراد بیشتر به فروشگاه ، فروش بیشتر و فراهم کردن راحتی بیشتر برای خریداران است .

5/5 ( 1 نظر )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *